...

...

...

...

...

...

...

...

II POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

DzienGodnosci

A to Polska właśnie… 100 lat Niepodległej - pod takim hasłem odbył się 10 maja 2018 r. II Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez księdza kanonika Jana Sobczaka, ks. Roberta Zynwalę oraz ks. kanonika Andrzeja Świątka w Sanktuarium MB w Janowie Lubelskim. Następnie uczestnicy uroczystości udali się przemarszem ulicami miasta  do Janowskiego Ośrodka Kultury, gdzie zostali przywitani przez dziecięco- młodzieżową orkiestrę dętą ALE GRO pod batutą maestro Aleksandra Krzosa działającą przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie pod dyrekcją Anny Kaproń. Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne wypuszczenie w niebo pomarańczowych balonów.  Powitania oraz otwarcia części artystycznej dokonała Iwona Miśkiewicz Rachwał – Dyrektor ORW, głos zabrał również ks. kanonik Jan Sobczak. Jako pierwsi wystąpili mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, którzy pod kierunkiem pana Karola Przytuły zaśpiewali piosenkę pt. Oka. Następnie zaprezentowali się wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w tańcach: Trojak, Polonez, Kujawiak oraz do piosenki Kukułeczka, pochodzącej z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. W realizację ostatniego zaangażowały się uczennice Teatru Tańca działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim pod opieką pani Wiolety Małysz. Na koniec wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy zaprezentowali montaż słowno- muzyczny o tematyce patriotycznej oraz zatańczyli Poloneza. Prezentację palcówek podsumował Antoni Kulpa - wicestarosta powiatu janowskiego, a zakończeniem spotkania był poczęstunek integrujący wszystkich przybyłych.

Uczestnicy mieli również możliwość obejrzenia dwóch wystaw fotograficznych o tematyce patriotycznej, które wystawiono w budynku Janowskiego Ośrodka Kultury. Pierwsza z nich zatytułowana Jesteśmy tym co pamiętamy była owocem dwuetapowych warsztatów fotograficznych, w których udział wzięli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy    w Janowie Lubelskim. Druga wystawa pt. Piękne są nasze barwy ojczyste to relacja z zajęć edukacyjnych w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym w Janowie Lubelskim, których celem było propagowanie święta flagi, mającego w roku 2018 szczególne znaczenie.

Organizatorem II Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną był Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Janowie Lubelskim. Do współpracy zostały zaproszone instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi na terenie powiatu janowskiego: Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Sandomierskiej, Dom Pomocy Społeczne „Barka” im. Jana Pawła II, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej.

Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wszedł na stałe do kalendarza imprez organizowanych w powiecie janowskim. Jest to doroczna lekcja zrozumienia i integracji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przypomnienie faktu, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną są pełnosprawnymi członkami społeczeństwa polskiego oraz pragną być przez nie szanowane i akceptowane.

DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII DzienGodnosciII
DzienGodnosciII DzienGodnosciII