...

...

...

...

...

...

...

...

Przetwarzanie danych osobowych

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

  1. 1.Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych  (ADO) w  Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym jest:

dyrektor Iwona Miśkiewicz-Rachwał

Adres: Ul. Jana Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski

Kontakt: 15 8431420

Czytaj więcej: Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula Informacyjna Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Czytaj więcej: Klauzula Informacyjna Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

Informacje dla rodziców

Procedury przyjęcia dziecka
do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego
w Janowie Lubelskim

 

Aby zapisać dziecko do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Janowie Lubelskim należy:

  1. Napisać podanie o przyjęcie dziecka do Ośrodka
  2. Przedstawić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej
Czytaj więcej: Informacje dla rodziców