...

...

...

...

...

...

...

...

Witamy na naszej stronie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą placówką

 

Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Janowie Lubelskim jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z autyzmem w wieku od 3 do 25 lat.

Prowadzi również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Głównym zadaniem Ośrodka jest wszechstronna i ustawiczna stymulacja rozwoju osób

z niepełnosprawnością intelektualną. W stwierdzeniu tym zawierają się kompleksowe oddziaływania edukacyjno- rehabilitacyjno- wychowawcze, opieka i niezbędne wsparcie

oraz minimalizacja dotychczasowej izolacji społecznej.

Zajęcia odbywają się w sześciu grupach, liczących od 2 do 6 osób, prowadzonych

przez nauczyciela i wspieranych przez jednego lub dwóch opiekunów.

Placówka jest aktywna przez cały rok, oprócz wakacji i ferii zimowych,

czynna od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8.00 do 16.00

Wychowankowie mają zapewniony codzienny transport wraz z należytą opieką z miejsca zamieszkania do Ośrodka oraz catering.

W Ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowana kadra:

specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej- oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej oraz opiekunowie.

Wychowankowie mają zapewnioną rehabilitację, którą prowadzą wykwalifikowani fizjoterapeuci z Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Szpitala w Janowie Lubelskim.

 Zapraszamy również na naszego

 

fb